Widnica penztargep

Európában évente több mint kétezer tûzveszélyes anyag, por és gáz keletkezik, ami lehetõvé teszi a gépek pusztulását, a bútorok és épületek károsodását, de ritkán az emberi élet elvesztését. Kezdetben robbanásveszélyes légkört hozhat létre, amikor a levegõ, gyúlékony gázok, gõzök vagy finomságok keveréke oxigén jelenlétében történik és tárolódik. A legvalószínûbb robbanásveszélyes légkört általában a vegyiparban, a víztározókban, a finomítókban, az erõmûvekben, a festékboltokban, a vízkezelõ állomásokban és a tengeri kikötõkben találják meg, míg a repülõtereken.Az ATEX-irányelvet önkéntes szabályként hozták létre az Európai Megállapodásban felajánlott berendezésekre, és a robbanásveszélyre érzékeny közegben vették fel. Az ATEX-irányelvbe való belépés pillanatától minden ilyen eszközt ATEX-tanúsítvánnyal kell ellátni, és megfelelõ szimbólummal kell támogatni. Az ATEX 94/9 / EC irányelv elõírja a gyártók számára, hogy csak a megfelelõ tanúsítvánnyal szállítsák a robbanásveszélyes környezetben használható elektromos berendezéseket. Másrészrõl az alkalmazottak az ATEX 99/92 / EK irányelv hatálya alá tartoznak, amely meghatározza a robbanásnak kitett központban dolgozók egészségének és biztonságának javítására vonatkozó követelményeket. Az ATEX 94/9 / EC irányelvet önmagában a gyújtóforrásként használják, mert sikerükben elektromos áramlási lehetõség, csendes villamos energia keletkezik és szélsõségesebb hõmérséklet. Annak ellenére, hogy az ATEX-irányelv súlyos szabályozást jelent, az annak kezelésébõl származó elõnyök közé sorolható:

https://r-cardi.eu/hu/Recardio - A hipertónia elleni küzdelem legjobb módja!

a munkahely biztonságának garantálása az ipari házak munkavállalói számára, \ ta munkahelyi esetleges meghibásodások vagy leállások okozta gazdasági veszteségek \ taz Európai Unió téren történõ kereskedelmi vásárlásokhoz szükséges tartozékok minõségének biztosítása, \ tA bizalmi és higiéniai szolgáltatások koordinálása a felelõs egységek ügyeiben.