Otthoni biztonsagi muveszeti munka

Szintén a tizenkilencedik században a széles gyárak helyzete veszélyeztette az élet elvesztését. Azok a személyek, akiket a tökéletes mûvészeti feltételek nélkül vettek fel, és akik naponta éheztetik a fizetést, harcoltak azért, mert egyszerû munkát végeztek, például egy fûrésztelepen. A 21. század hatalmas újdonságokat hozott a munkavállaló kezelésében, valamint a munkahelyi biztonságban.

Igaz, vannak olyan cégek, amelyek jelenleg nem tekintik a megfelelõ környezetet, bár nem lehetnek olyan intézmények, amelyek megállítják a fa, a szén vagy az építõanyagok feldolgozását. Nos, porszórás például a porfestékekkel robbanást és tûzveszélyt okozhat. Ezért ennek a modellnek a veszélyeztetett vállalatai veszélyeztetettek a fejlett atex porelszívó rendszerekkel, amelyek magukban foglalják a ventilátorokat és szûrõket, amelyek porelszívást hoznak létre az atex irányelvvel együtt. Egy adott vállalat igényeitõl függõen az alkalmazott szûrõk egyszer vagy többször használhatók. A hatásmechanizmus azon a tényen alapul, hogy a finom részecskék robbanása hatására a membrán eltörik. E teremtés következménye a robbanásveszélyes gázok atmoszférába történõ megoldása, amely megakadályozza a szûrõ károsodását, valamint egyéb elõre nem látható balesetek. A porelszívó rendszerek által biztosított kiegészítõ elem a szikrák eloltására vagy a tüzet szén-dioxiddal történõ eloltására szolgál. Atex létesítmények formájában is vannak légzáró zsilipek, amelyek biztosítják a szûrõben felhalmozódott por teljes eltávolítását. A szelepek tûzállóak és nem törhetõk fel a robbanás során fellépõ nyomás hatására. A cég minden óvatos tulajdonosának, amelyben éghetõ pollen kerülhet a levegõbe, nagyszerû állapotban, szellõztetõ és szûrõberendezésben kell befektetnie. Az ilyen játék a felelõsségrõl és az elõrelátásról szól. Ennek eredményeképpen jól ismert, hogy a balesetek megelõzése sokkal népszerûbb, mint a játékokkal kapcsolatos hatások.