A media es a gyermekneveles foiskolai disszertacioja

Az ATEX-irányelv olyan dokumentum, amelynek elsõdleges célja a robbanásveszélyes zónák garantálása. Ez az irányelv olyan eszközökhöz és védelmi rendszerekhez van rendelve, amelyek a metán vagy a szénpor egyszerû vagy közvetett felrobbanását okozhatják. Ez az irányelv fontos például a bányák esetében, ahol nagyon nagy a robbanásveszély.

Ez a dokumentum az adott eszköz tartományon belüli atex követelményeket jelzi. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy ezek általános követelmények, amelyek más anyagokkal bõvíthetõk. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a megoldásra vonatkozó követelmények nem térhetnek el az alapelvtõl.Az atex egyik fenntartása az, hogy ellenõrizni és címkézni kell az eszközt vagy a védelmi rendszert a biztonsági követelményeknek való megfelelés szempontjából. Ezt az értesítõ testület ellenõrzi, és minden eszközt CE-jelöléssel kell ellátni, ami mindenki számára nyilvánvaló. A CE-jelölés célja a használat biztonsága, az egészségvédelem és a környezetvédelem.Ezenkívül az Ex jelölésben védõeszközöket és rendszereket kell biztosítani, azaz a robbanásvédelem speciális jelölését.Mindkét eszközt, amikor és a metán és a szénpor robbanásveszélyeinek közelében mûködõ védelmi módszereket és / vagy védelmi módszereket kell alkalmazni, a mûszaki tudománynak megfelelõen kell kialakítani. A munka során a lehetséges károk elemzése alapján készülnek. Jelenleg egyirányú, mind a szabványos, mind a részegységeket kell létrehozni.Az eszközöket, védelmi rendszereket, alkatrészeket, részegységeket olyan termékekbõl kell vezetni, amelyek semmilyen módon nem járulhatnak hozzá a gyújtáshoz. Ez azt jelzi, hogy nem lehetnek gyúlékonyak, sõt, nem lehetnek robbanásveszélyes kémiai reakciók. Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem befolyásolhatják hátrányosan a robbanásvédelmet. Folyamatosan szeretnének létezni a korrózió, az elutasítás, az elektromos áram, a mechanikai szilárdság és a hõmérsékleti hatások szempontjából.Az ATEX-irányelv mindenekelõtt az emberi tartósság és az egészség értéke.